ارزش‌های سازمانی شرکت مس فلز

• شایسته سالاریn00067848-b[1]
• ایمنی، رفاه و کیفیت زندگی کارکنان
• حفاظت از محیط زیست
• نظم و سخت کوشی
• مشارکت کارکنان
• مشتری مداری
• بهبود مستمر فرآیندها