اوج و فرود قیمت مس

این روزها فلز سرخ در بازارهای کالایی جهان حرکتی بر فراز نمودارها را طی می‌کند. اما وضع بازار مس همیشه بر این منوال نبوده است.  قیمت جهانی این روزهای مس حال ‌و هوای بسیار خوبی دارد و همای سعادت بر شانۀ این فلز ارزشمند نشسته است. این روزها فلز سرخ در بازارهای کالایی جهان بیش از آن‌که روند نزولی را تجربه کند، حرکتی بر فراز نمودارها را طی می‌کند. در روزهایی که اکثر خبرها از بازار جهانی مس خبرهای خوب است، بسیاری از کارشناسان و سهامداران فعال در این حوزه خاطرات پرصعود و سقوط این بازار را مرور می‌کنند. روزهای افتی که صعودهایی مثل امروز را به‌دنبال داشته است و روزهای طلایی مس که البته پس از گذشت مدتی با افت مواجه شد؛ اگرچه این جریان پر فراز و نشیب، خود نشان از قلب تپندۀ مس در بازار دارد.