سیم‌کشی خودروها

مس در بخش‌های مختلفی از خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اعظم سیم‌کشی‌های خودرو مسی است و به‌طور میانگین در هر خودرو حدود 20 کیلوگرم مس مصرف می‌شود. با این حال صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین پایین آوردن وزن خودروها انگیزه‌هایی برای جایگزینی مس در خودروهاست. ژاپن کشوری است که به‌طور جدی به دنبال جایگزین کردن مس در سیم‌کشی خودروهاست و توانسته دسته سیم‌های آلومینیومی در مقیاس تجاری تولید کند. با این حال این جایگزین پاسخ کاملی برای چالش حرارت و نوسانات دسته سیم خودرو ندارد.

sim