شرکاء تجاری و تأمین کنندگان

با توجه به اهمیت منابع بیرونی شرکت مس فلز در دستیابی به اهداف، رئوس کلی استراتژی های شرکت در مدیریت شرکا و تأمین کنندگان به شرح زیر است:

  • توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های خارجی و داخلی صاحب نام برای توسعه فعالیت های تجاری
  • مشارکت با شرکت های تأمین کننده در مناقصه‌های داخلی شرکت در کشور و در خارج برای افزایش تولید
  • مشارکت با شرکت های خارجی دارنده تکنولوژی های پیشترفته
  • تکمیل زنجیره در توانمندسازی در مشارکت ها (مهندسی، تأمین تجهیزات و لجستیک،‌ ساخت، توان مالی)

دسته‌بندی کلان شرکاء و تأمین کنندگان شرکت مس فلز عبارتند از:

1 -شرکت های وابسته به هلدینگ دریابان

  • شرکت مس فلز رنگین
  • شرکت معدن جویان فارس
  • شرکت تلاشگران مواد معدنی کیمیا صنعت ایرانیان
  • شرکت معدن جویان تابان
  • شرکت آریو برزن بهراد