محورهای فعالیت مس شرکت مس فلز

– سرمايه گذاري، مشارکت در اکتشاف، استخراج و فرآوري معادن و بهره برداري از واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کنستانتره هاي فلزي در داخل و خارج از کشور

مسس[1]– سرمايه گذاري، مشارکت در طراحي، مهندسي، مديريت اجرائي واحدهاي صنعتي و کارگاههاي توليدي با اتکا به توان مهندسي و اجرايي داخلي

– انجام امور بازرگاني و خدماتي اعم از صادرات و واردات مواد اوليه، محصولات، تجهيزات، ماشين آلات، قطعات يدکي، تجهيزات سخت افزاري

– اخذ نمايندگي مؤسسات و شرکتهاي توليدي و صنعتي، خدماتي و اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از کشور به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير موارد مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهاي مربوطه

– اخذ وام و اعتبار از بانک هاي داخلي و خارجي و ساير مؤسسات مالي اعم از دولتي و خصوصياداره کردن، تأسيس يا مشارکت در هر واحد يا شرکتي که به فعاليتهاي مشابه يا مکمل موضوع شرکت ارتباط داشته باشد در داخل و يا خارج از کشور.

– انجام کليه فعاليت هائي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چهارچوب قوانين و مجوزهاي کشور جمهوري اسلامي ايران نافع باشد.