منشور رفتاری

  • منشور رفتاری شرکت مس فلز

براساس منشور رفتاری شرکت مس فلز، موارد زیر به منظور ایجاد ارتباط پایدار مبتنی بر گشودگی، ‌اعتماد، ‌شفافیت و احترام با شرکا و تأمین کنندگان مورد زیر مورد  توجه شرکت مس فلز قرار می گیرد:رفتار-سازمانی-750x422[1]

– عدم افشا دارایی های فکری شرکاء و تأمین کنندگان

– عدالت در رفتار یکسان و عدم تبعیض درهنگام انتخاب برندگان مناقصه ها

– داشتن رابطه سالم

– حمایت از شرکاء و تأمین کنندگان و معرفی ایشان به کارفرمایان جدید

– رفع موانع مالی و مشکلات آن ها با سازمان های دولتی

– دلسوزی و کمک در اجرای تعهدات آن ها

– ارتقاء سطح دانش فنی و تکنولوژی شرکاء و تأمین کنندگان داخلی با دستاوردهای شرکت همواره در تعامل با شرکاء و تأمین‌کنندگان رعایت می‌شود. همچنین مس فلز روابط خود را با تأمین کنندگان بر همکاری متقابل و صمیمیت قرار داده است و حفظ روابط را با هدف بلند مدت آینده پایه گذاری می‌کند.

  • توسعه و توانمندسازی تأمین‌کنندگان

در‌خصوص ایجاد و تشویق بین شرکت های زیر مجموعه باید بیان داشت که اصولاً ساختار هلدینگ، ساختاری مبتنی بر هم افزایی است، زیرا که در غیر این صورت بر سایر مدل های تجاری وخصوصاً ایجاد شرکت های مستقل برتری و امتیازی نخواهد داشت.

 

  • مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی

با توجه به استراتژی مصوب هلدینگ و زیر مجموعه‌ها که بر انتقال وتوسعه تکنولوژی تأکید شده است و ورود در حوزه فناوری‌های پیشرفته به عنوان هدف استراتژیک دنبال می شود. برای رسیدن به این هدف، پس از تشکیل کمیته برنامه‌ریزی، زیر کمیته تخصصی تحقیق و توسعه، فناوری و طرح ها مصوب و وظایف آن مشخص شده است. برای قدرت مانور بیشتر و انعطاف‌پذیری در عقد قرارداد‌ها و لزوم ایجاد مرکز توسعه مهندسی و تحقیق، نسبت به تشکیل شرکت مهندسی اقدام نمود و بطور تفصیلی در استراتژی و سیاست های مصوب این شرکت، مشارکت با مراکز علمی وتحقیقاتی بعهده آن قرار گرفت و عملاً تبدیل به مرکز فعالیت‌های تحقیقاتی وفناوری هلدینگ شده است. همچنین توسط یکی از مشاورین هلدینگ که سابقه وتجربه طولانی در ایجاد مراکز تحقیقاتی، همکاری‌های علمی و فناوری را در بخش صنعت و معدن عهده‌دار بوده است، برنامه ویژه انتقال فناوری ونحوه مشارکت با مراکز مهندسی وتحقیقاتی، برای این مرکز تدوین و مورد تصویب هیأت مدیره قرارگرفته و در حال اجرا می‌باشد.