موضوع فعالیت شرکت مس فلز

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:
• اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ مس و تولید کنسانتره از آن
• تولید محصولات فولادی، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت
• خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت
• انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنـی از داخل و یا خـارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت
• مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی

• انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از معادن و فرآوری آن
• مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
• مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد شرکت های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام اوراق بهادار
• اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه، انجام هر نوع عملیات و معاملات که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

37[1]