چشم‌انداز شرکت مس فلز

a4100abb_7a1a_4648_9482_c249bfb391ae[1]یکی از بزرگترین شرکت های معدنی و صنعتی یکپارچه در کشور و منطقه ی خاورمیانه