کابل‌های برق چندکاره

در چین و خاورمیانه گرایش‌هایی برای جایگزین کردن سایر آلیاژها در کابل‌های برق چندکاره ایجاد شده است. این گرایش پس از آن اوج گرفت که جایگزین‌های مس در اروپا و ایالات متحده امریکا بدون مشکل فنی مورد استفاده گسترده قرار گرفتند. به نظر می‌رسد جایگزین‌ها بتوانند در این حوزه مس را از دور رقابت بیرون کنند. تنها چالشی که سر راه استفاده از جایگزین‌ها وجود دارد، هزینه‌های نصب و راه‌اندازی آن‌هاست. برخی از شرکت‌های زیرساخت شبکه تمایلی به صرف این هزینه‌ها ندارند.

Untitled-6